• DSC06364
  • Konferencja W-wa 016
  • Schueler des Liceum OgólnoksztaêcÑce in Szczekociny in der Testphase
  • Panel mit WPT
  • Kroatien4
  • Powerful Framework

Welcome! - Willkommen! - Bienvenue! - Добре дошли! - Serdecznie witamy! - Dobro došli!

enlargEducation:                                                                                 Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE

Wiecej? Read More!

 

 

Dalsze informacje na temat rozszerzenia UE znajdą Państwo na stronie:

http://ec.europa.eu/enlargement/